سفارش تبلیغ
صبا ویژن
به نعمت پروردگارتان ـ عزّوجلّ ـ اعتراف کنید و از همه گناهانتان به سویش توبه نمایید که خداوند، بندگان سپاسگزارش را دوست دارد. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
کل بازدیدها:----5379---
بازدید امروز: ----0-----
بازدید دیروز: ----1-----
طُرِه

 

نویسنده: طُرِه
دوشنبه 87/3/20 ساعت 10:47 صبح


اینیشتن :

دین من همان ایمان عاطفی و عمیق من نسـبـت بــه قـدرت عاقله ایست که در هرچه می نگرم سیمای او را مـی بـیـنـم ، این ایمان برای من معنی خدا را درست می کند.

جان ادلف بوهلر (شیمیدان ):

در طبیعت به هر سوی مینگرم نظام و مشیت نمایان است ... هر قانونی که بشر کشف می کنـد، او را یک قـدم بـه خـدا نزدیک تر می سازد، و خدا را بیشتر می شناسد، اما اینـهـا فقط وسیله تجلی او نیست ، زیرا وی خود را بـه وسـیـلـه پیامبران و کتب مقدسه نیز به بشر معـرفـی کـرده اسـت و این خیلی مهم تر است .

فرانک آلن (فیزیک دان ):

پروتئین ماده شیمیـائـی بـی جـانـی اسـت و چـون گـوهـر اسرارآمیز حیات ، به آن درآمیزد زنده می شود، فقط عـقـل بی پایان خداوند یعنی ذات خداوند است که می توانسته است بداند چنین مولکولی قابل پذیرفتن حیات است ، و توانسته است آنرا بیافریند.

جان کلولند (ریاضیدان و شیمیدان ):

چون ماده نمی تواند خود و قوانـیـن حـاکـم بـر خـود را بیافریند، آفرینش ناچار باید به وسیله عامل غـیـر مادی صورت گرفته باشد...بدون شک و تردید وجود ذات اعلای روحانی ، یعنی خدای آفریننده ، و مدبر جهان را می پذیریم و به او ایمان می آوریم .

پاتری پورتر (فیزیکدان و ریاضیدان ):

خلقت به هر نحو که انجام شده به دسـت خـالـق بـوده ، و وجود خدای متعال ، پایه اساسی هر فرضیه ایسـت ، و جـواب سئوالات که تابحال پاسخش به کسی داده نشده است ، یک کلمه است : و آن خدا است .

ادواردلوترکیل (جانور و حشره شناس ):

مطالعات علمی هر صاحب عقل سلیم را مجبور می کند که بـه یک علت اولیه قائل شود که ما آنرا خدا می نامیم .

والتراسکارلندبرک (فیزیولوژیست و بیوشیمیست ):

اصول اولیه علوم ذاتـا" بـه وجـود خـدا دلالـت دارنـد.

پول کلارنس (فیزیکدان ):

خداوند مبدا خلقت انسان و سایر کائنات می باشد و نظم و ترتیب جهان را رهبری می کند.

جرج هربرت بلونت (فیزیکدان ):

من نه تنها به خدا ایمان دارم بلکه به او اعـتـمـاد و توکل دارم .

المرو مورد (شیمیدان ):

من به عنوان یک شیمیدان به وجود خدائی حاضـر و نـاظـر ایمان دارم و به عقیده ء من یک حکمت عالیه لاهوتی تمـام دنیا و مافیها را آفریده و آن پروردگار است .

هانری پوانکاره :

دنیا مصنوع خداست زیرا که دارای نـظـام اسـت و مـوزون می باشد.

هرشل (دانشمند هیئت ):

هر قدر دایره علم وسیع تر می گردد. براهین دندان شـکـن و قوی تر، برای وجود خداوند ازلی و ابدی بدست می آید.

افلاطون :

پیدایش جهان اثر فیض بخش پروردگار است که بخـل و دریغ ندارد.

دکارت :

بـه حـکـم مــوجــود بــودن جــهــان ، خــدا هــســت .


    نظرات دیگران ( )
نویسنده: طُرِه
یکشنبه 87/3/5 ساعت 10:35 صبح

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست

نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان
نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

سر فرا گوش من آورد به آواز حزین
گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست

عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند
کافر عشق بود گر نشود باده پرست

برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر
که ندادند جز این تحفه به ما روز الست

آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم
اگر از خمر بهشت است وگر باده مست

خنده جام می و زلف گره گیر نگار
ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست


    نظرات دیگران ( )
نویسنده: طُرِه
دوشنبه 86/12/20 ساعت 10:55 صبح

بهار بی برگی زندگی تفسیر سه کلمه است : خندیدن .... بخشیدن .... و فراموش کردن .... پس.... بخند .... ببخش .... و فراموش کن.

دنیا دو روز است یک روز با تو یک روز بر علیه تو ........... روزی که با تو ست مغرور نشو .... روزی که بر علیه توست ما یوس نشو.

میدونی چرا خدا به همه دو تا دست , دو تا پا , دو تا چشم داده , اما فقط یکی دونه قلب داده؟ برای این که بگردی , اون یکیش رو پیدا کنی .

همیشه دوست داشتم ابر باشم.چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش میگیره جلوی همه گریه کنه .


    نظرات دیگران ( )

 • لیست کل یادداشت های این وبلاگ
 • به نظر شما خدا وجود داره؟
  توبه حافظ
  First

 •  RSS 

 • خانه

 • ارتباط با من
 • درباره من

 • پارسی بلاگ
 • درباره من

 • لوگوی وبلاگ

 • لوگوی دوستان من

 • اوقات شرعی

 • اشتراک در وبلاگ

 • وضعیت من در یاهو

 •